Terapi utveckling i Samtal Empati

SAGARA | Utvecklande samtal | Personlig utveckling | Empatisk och Kreativ närvaro
NVC – Nonviolent Communication
Friare Liv

International Mediation Intensive
• 2019
Årsprogram
• År 2 2017-2018
• År 1 2014-2015
Coaching
Akademi Coachstjärnan

Advanced Coach Program: Certifieringsutbildning med Ledarskapscoachdiplomering ACTP
• 2019
Diplomutbildning ICF ACC
• 2012-13
Psycology of Love
Nishant Matthews

Counselling Training
• 2011-2012
Systemic Training in Family Constellation and Trauma Release I & II
Dwari Rita Deutch

2011-2012
Therapist training
Osho Risk

En internationell upplevelsebaserad terapeututbildning. Träning i elva olika förhållningssätt och terapeutiska tekniker under ledning av lika många lärare under sammanlagt ett och ett halvt år.
• 2009-2011