Organisationsutveckling Ledarskap NVC

VAD SÄGER MAN OM ER IDAG?

•  Är ni en arbetsgivare man söker sig till?
•  Vad har företaget för värdegrund?
•  Arbetar alla gemensamt efter den?
•  Vill ni bli bättre på att kommunicera?
•  Vill ni utveckla era relationer?
•  Vad innebär ett ett empatiskt ledarskap?
•  Kommer era kollegor överens?
•  Hur är utvecklingsmöjligheter och trivsel?
Marshall Rosenberg, upphovsmannen till NVC – även kallat giraffspråket – arbetade under mer än 40 år som medlare i olika konfliktsituationer i världen. Rosenberg ser behov som den gemensamma drivkraften bakom allt människor gör. Han utgår från att alla känslomässiga upplevelser beror på om våra behov är tillgodosedda eller inte.

“Genuint samarbete kan ske när alla inblandade litar på att de andra kommer att ta hänsyn till deras behov och värderingar på ett respektfullt sätt. Processen Nonviolent Communication bygger på en respektfull hållning som möjliggör genuint samarbete.”

Marshall Rosenberg