Nonviolent Communication NVC empati

SAGARA | Nonviolent Communication | Empatisk Komunikation med Kontakt i fokus
Marshall Rosenberg, upphovsmannen till NVC – även kallat giraffspråket – arbetade under mer än 40 år som medlare i olika konfliktsituationer i världen. Rosenberg ser behov som den gemensamma drivkraften bakom allt människor gör. Han utgår från att alla känslomässiga upplevelser beror på om våra behov är tillgodosedda eller inte.

“Genuint samarbete kan ske när alla inblandade litar på att de andra kommer att ta hänsyn till deras behov och värderingar på ett respektfullt sätt. Processen Nonviolent Communication bygger på en respektfull hållning som möjliggör genuint samarbete.”

Marshall Rosenberg

När Satya Nadella tog över som VD på Microsoft 2014, ärvde han ett företag som var känt för fientlighet, stridigheter och hugg i ryggen bland sin högsta ledning. För att vända företaget rätt och desarmera den giftiga kulturen delade han ut boken ”Nonviolent Communication” av Marshall B. Rosenberg under sitt första ledningsmöte.
Läs mer