Life coaching Individuell utveckling

”Mallika coachade mig under ett antal tillfällen 2019. Jag upplevde att Mallika har en stor verktygslåda och gav mig många bra övningar som jag haft stor nytta av och kan ta med mig framåt. Mallikas breda erfarenhet och följsamma personlighet gjorde det lätt att känna sig trygg och prata fritt.
Genom Mallikas kluriga frågor och engagemang har jag fått ännu bättre förståelse för mig själv, vad som är viktigt och hur jag fungerar.”

Linda-Maria Wadman
Strategic Account Manager Hitachi ABB Power Grids 

”Med stöd av Mallika har jag fått verktyg att uppleva en djupare kontakt med vad jag vill och längtar efter. Hennes förmåga att lyssna empatisk och ställa frågor som driver på processen har skapat trygghet att utforska nya sidor hos mig själv där resultatet blivit att dolda resurser blomstrat till ytan som tillgångar i mitt liv. Varmt tack för nya insikter på kort tid!”

Kristiina Krank

”Det som jag har främst fått lära mig under mina sessioner med Mallika är att kommunicera med mina känslor. Tidigare har jag hållit känslorna på distans därför att det har känts främmande och nästan skrämmande. Med Mallika har jag fått lära mig att släppa känslorna inpå mig och kan nu uttrycka vad jag vill i samklang med dem.”

Gustav Ljung
Anställd Initcia 

“Initcia anlitade Mallika som företagscoach under 2018-2019. Vi ville ge våra anställda och de som arbetstränar på Initcia möjlighet att få testa att delta i coaching. Resultatet var mycket positivt. Deltagarna upplevde att de fick ökad självkännedom, att de fick stöd i att sätta upp mål och utvecklade strategier för att kunna hantera utmaningar i arbetslivet.
Mallika är en professionell och kunnig person. Hon har ett inkluderande arbetssätt och personalen kände stor tillit till att jobba med henne. Initcia vill varmt rekommendera Mallika för liknande uppdrag!”

Hanna Rådberg
Verksamhetschef Initcia och Brukarrevisionsbyrån

“Under min coachning fick jag upp ögonen för nya möjligheter, både som ledare i arbetslivet och privat. Jag fick konkreta och tydliga frågor av Mallika samtidigt som jag fick hjälp att strukturera upp mina tankar och idéer. Mallika fick mig att utmana och ifrågasätta mig själv på ett inspirerande och prestigelöst sätt och under våra samtal var Mallika alltid engagerad och intresserad samt redo att ge nya förhållningssätt till mina tankar.”

Erik Westin
Senior Project Leader, KYC på DNB Sverige

Syfte: att klargöra om coaching optimerar individens förmåga att prestera i sin professionella roll, identifiera viktiga parametrar för det och att samla in kunskapen i ett ungt vetenskapsområde i stark utveckling.
Fem parametrar med stark koppling till effekterna av ledarskap valdes för vidare analys. Resultatet visar att coachingen har avgörande positiva effekter på alla dessa parametrar:
1. Måluppfyllelse – 74% ökning
2. Prestanda – 60% ökning
3. Attityder och arbetssätt – 54% ökar
4. Trivsel – 46% ökning
5. Justering och spänningstolerans – 43% ökning
Läs vidare
•  Certifierad coach (ICF-ACC)
•  diplomerad ledarskapscoach
•  entreprenör med lång erfarenhet av företagsledning och varumärkesetablering
•  Kommunikationsspecialist och medlare med NVC som grund
•  Kreatör med långt yrkesliv inom arkitektur & design
Min målsättning är att stödja verksamheter, processer och människor i att tillgodogöra sig sina resurser och uppnå bästa möjliga resultat.
•  förbättrade relationer
•  utvecklad kommunikationsförmåga
•  större förmåga till empati
•  enklare beslutsfattande
•  mer integritet
•  lättare att lära av misstag
 
 
•  större karriärmöjligheter
•  lättare kunna hantera förändring
•  större självförtroende och positivitet
•  mer självrespekt
•  minskade stressnivåer
•  större kreativitet