Kommunikation Konflikthantering Medling

  • SAGARA | Kommunikationsstöd, Konflikthantering och Medling
  • SAGARA | Kommunikationsstöd, Konflikthantering och Medling
  • SAGARA | Kommunikationsstöd, Konflikthantering och Medling
  • SAGARA | Kommunikationsstöd, Konflikthantering och Medling

EN MEDLINGSPROCESS KAN HANDLA OM

•  arbetsrelaterade konflikter, mellan enstaka individer eller grupper
•  en affärsuppgörelse som stött på utmaningar
•  runt ett avslut av samarbete eller en separation
•  en konflikt som blivit så låst att parterna inte vill mötas öga mot öga
•  konflikt i en nära relation
•  brott – mellan den dömde och offret för gärningen
•  en större familjekonflikt
Processen startar vanligtvis med enskilda empatisamtal med de berörda parterna innan själva medlingen inleds.
•  Certifierad coach (ICF-ACC)
•  diplomerad ledarskapscoach
•  entreprenör med lång erfarenhet av företagsledning och varumärkesetablering
•  Kommunikationsspecialist och medlare med NVC som grund
•  Kreatör med långt yrkesliv inom arkitektur & design
Min målsättning är att stödja verksamheter, processer och människor i att tillgodogöra sig sina resurser och uppnå bästa möjliga resultat.
NVC – Nonviolent Communication
Friare Liv

International Mediation Intensive
• 2019
Årsprogram
• År 2 2017-2018
• År 1 2014-2015
Coaching
Akademi Coachstjärnan

Advanced Coach Program: Certifieringsutbildning med Ledarskapscoachdiplomering ACTP
• 2019
Diplomutbildning ICF ACC
• 2012-13
Psycology of Love
Nishant Matthews

Counselling Training
• 2011-2012
Systemic Training in Family Constellation and Trauma Release I & II
Dwari Rita Deutch

2011-2012
Therapist training
Osho Risk

En internationell upplevelsebaserad terapeututbildning. Träning i elva olika förhållningssätt och terapeutiska tekniker under ledning av lika många lärare under sammanlagt ett och ett halvt år.
• 2009-2011
SAGARA | Utvecklande samtal | Personlig utveckling | Empatisk och Kreativ närvaro