corona digitala möten nvc gemenskap

HUR KAN VI MÖTAS NÄR VI INTE KAN SES?

En stor utmaning med den sociala isolering som blivit följd av krisen är kanske inte förlust av arbetseffektivitet – utan allt det som sker i jobbets utkant. Småpratet vid kaffemaskinen, samtalet på lunchrasten eller på en after-work inför helgen… Alla de tillfällen då vi pratar om hur livet ser ut och känner av sinnesstämningar; den kontakt som ger oss mening och gemenskap utöver själva arbetet.
Den tillfälliga husarresten kan samtidigt innebära en utmärkt möjlighet att se varandra med nya ögon. Jag vill erbjuda ett smakprov på Nonviolent Communication i realiteten och skapa ett forum  för arbetsgruppen att mötas i varsin hemmiljö i en Zoom-fika. Jag är med och faciliterar, lyssnar empatiskt, ställer frågor, speglar och underlättar kontakt. Efter ett par sådana möten, som helst inte hålls längre än en timme – det ska ge energi – kommer gruppen ha skapat en rutin där jag inte längre behövs.
Detta är sannolikt ett helt nytt sätt att arbeta. Det ger företaget en möjlighet att lära känna mig och mitt arbetssätt och jag får använda min tid på ett ett meningsfullt sätt nu när många andra uppdrag är borta.  Därför bjuder jag initialt på några timmar utan kostnad. Kontakta mig så gör vi en plan!