Coachande Ledarskap Personlig Utveckling

SAGARA | Coachande Ledarskap, Kommunikation & Personlig Utveckling

DET HÄR ÄR SAGARA

När vi är oss själva och gör det vi älskar att göra blir vi också friska, tillfredsställda och framgångsrika.
Här får du hjälp med att hitta dina styrkor, skapa önskade förändringar och hitta strategier för att lösa de utmaningar du står inför. Resultatet blir självinsikt, större känsla av frihet och ökad makt över ditt liv.
Namnet SAGARA är sanskrit och betyder ocean. Havet är för oss människor en källa till inspiration, perspektiv, en miljö för återhämtning och näring. Det är en också en mystisk plats. Vad döljer sig där under ytan? Havet är oändligt och vi blir aldrig fullärda.
Arbetet tar ofta sin utgångspunkt i Nonviolent Communication (NVC), som bygger på det som i grunden förenar oss människor. Det är ett empatiskt, respektfullt och ärligt verktyg för kommunikation och kontakt. Jag arbetar såväl individuellt som på gruppnivå.

VÄLKOMMEN TILL SAGARA!

•  Certifierad coach (ICF-ACC)
•  diplomerad ledarskapscoach
•  entreprenör med lång erfarenhet av företagsledning och varumärkesetablering
•  Kommunikationsspecialist och medlare med NVC som grund
•  Kreatör med långt yrkesliv inom arkitektur & design
Att stödja verksamheter, processer och människor i att tillgodogöra sig sina resurser och uppnå bästa möjliga resultat är djupt tillfredsställande.
Syfte: att klargöra om coaching optimerar individens förmåga att prestera i sin professionella roll, identifiera viktiga parametrar för det och att samla in kunskapen i ett ungt vetenskapsområde i stark utveckling.
Fem parametrar med stark koppling till effekterna av ledarskap valdes för vidare analys. Resultatet visar att coachingen har avgörande positiva effekter på alla dessa parametrar:
1. Måluppfyllelse – 74% ökning
2. Prestanda – 60% ökning
3. Attityder och arbetssätt – 54% ökar
4. Trivsel – 46% ökning
5. Justering och spänningstolerans – 43% ökning
Läs vidare