Coachande Ledarskap Personlig Utveckling

SAGARA | Coachande Ledarskap, Kommunikation & Personlig Utveckling

DET HÄR ÄR SAGARA

Jag arbetar med empatisk ledarskapsutveckling och kontaktskapande kommunikation. Målet med min verksamhet är att bidra till utveckling, inspiration och tillvaratagande av resurser. När relationer och samarbeten fungerar på alla nivåer mår människor och verksamheter bra och kan lättare uppnå en hållbar tillväxt och uppsatta mål.
Arbetet tar ofta sin utgångspunkt i Nonviolent Communication (NVC), som bygger på det som i grunden förenar oss människor. Det är ett empatiskt, respektfullt och ärligt verktyg för kommunikation och kontakt. Jag arbetar såväl individuellt som på gruppnivå.
Namnet SAGARA är sanskrit och betyder ocean. Havet är för oss människor en källa till inspiration, perspektiv, en miljö för återhämtning och näring. Det är en också en mystisk plats. Vad döljer sig där under ytan? Havet är oändligt och vi blir aldrig fullärda.

VÄLKOMMEN TILL SAGARA!

•  Certifierad coach (ICF-ACC)
•  diplomerad ledarskapscoach
•  entreprenör med lång erfarenhet av företagsledning och varumärkesetablering
•  Kommunikationsspecialist och medlare med NVC som grund
•  Kreatör med långt yrkesliv inom arkitektur & design
Min målsättning är att stödja verksamheter, processer och människor i att tillgodogöra sig sina resurser och uppnå bästa möjliga resultat.