Terapeutiska samtal, terapi, samtal, SAGARA, Coaching i Stockholm, Nonviolent communication, Terapi, Personlig utveckling och Friskvård i Stockholm, NVC, Mallika Giarimi, Coachning

TERAPEUTISKA SAMTAL

Allt vi är med om i livet kan bli användbara erfarenheter – våra livskriser och motgångar är ofta en möjlighet till värdefulla insikter och utveckling. I terapeutiska samtal får du stöd i utforska dina utmaningar med värme och hitta tillbaka till lugn och tillit till livet. Du upplever större välbefinnande och känsla av mening.

Jag använder mig av empatiskt lyssnande och verktyg utvecklade inom Nonviolent Communication i kombination med kroppspsykoterapeutiska metoder för att hjälpa dig nå fram till din plats av klarhet och belysa vad som händer i stunden. Genom kroppens olika förnimmelser får du bättre kontakt med dina känslor och behov, liksom förmågan att förstå, reglera och kunna uttrycka dem.

Vi bejakar det friska, din kärna av liv, insikt och förverkligande. I ett kärleksfullt och kreativt utforskande utan att döma det vi möter på vägen når vi fram till ditt sanna jag – din potential och dina resurser – och du kan själv finna en lösning. Du får landa i dig själv och kan uppleva större inspiration, förverkligande och handlingskraft. Kontakten med vår inre kärna är den mest kraftfulla läkning vi kan uppnå.

“Det finns bara en framgång – att kunna leva ditt liv på ditt eget sätt”
Christopher Morley

om Nonviolent communication

Mallika Giarimi Foto: Johanna Hopkins for SAGARA - Coaching, samtalsterapi, personlig utveckling och friskvard i Stockholm

mer om Terapeutiska samtal