Samtalsterapi

SAMTALSTERAPI

Allt det vi är med om i livet kan bli användbara erfarenheter – våra livskriser och motgångar är ofta en utmärkt möjlighet till utveckling. I samtalsterapin får du hjälp att öka din medvetenhet och självkännedom för att kunna ta ny riktning. Kanske känner du att du kört fast, att livet känns svårt utan någon uppenbar orsak, eller kanske har du mer konkreta problem; en relation som inte fungerar, ett jobb du vantrivs med, sömnproblem, utbrändhet, smärta – det finns lika många anledningar till att vilja gå i samtalsterapi som det finns människor. Vi bär alla en längtan efter välbefinnande och mening.

I behandlingen använder jag mig av empatiskt lyssnande i enlighet med Nonviolent Communication i kombination med kroppspsykoterapeutiska metoder som medveten närvaro för att nå fram till din kärna av klarhet och belysa vad som händer i stunden. Genom att använda kroppens olika förnimmelser som språkrör ökas medvetenheten om dina känslor och behov, liksom förmågan att reglera och uttrycka dem.

Vi bejakar alltid det friska, din kärna av liv, insikt och förverkligande, som kan vara mer eller mindre glömd. I ett kärleksfullt och kreativt utforskande av din upplevelse och utan att döma det vi möter på vägen når vi så småningom in till ditt sanna jag där vi kan se på din aktuella situation med medkänsla – du får återupptäcka din potential och dina resurser och kan själv finna en lösning. När hindren i detta ljus blir synliggjorda och omvandlade bildas en trygg och stadig grund för fortsatt utforskande och medvetenhet. Du landar mer i dig själv, vilket i sin tur genererar inspiration, förverkligande, handlingskraft och ökad hälsa på olika nivåer. Kontakten med vår inre kärna är den mest kraftfulla läkning vi kan uppnå.

“Det finns bara en framgång – att kunna leva ditt liv på ditt eget sätt”
Christopher Morley

Mallika Giarimi Foto: Johanna Hopkins for SAGARA - Coaching, samtalsterapi, personlig utveckling och friskvard i Stockholm

mer om Samtalsterapi