Mallika Giarimi, coach, livscoach, Hawaiiansk Lomi Lomi massage, SAGARA, Coaching i Stockholm, Nonviolent communication, Terapi, Personlig utveckling och Friskvård i Stockholm

Mallika Giarimi Foto: Johanna Hopkins for SAGARA - Coaching, terapi, personlig utveckling och friskvard i Stockholm

om Utbildningar och Bakgrund

MALLIKA CATARINA GIARIMI

Det centrala i mitt arbete – vare sig det handlar om coaching, terapeutiska samtal, olika verktyg för personlig utveckling eller kroppsbehandlingar – är min egen närvaro och nyfikenhet för det som händer i stunden. Jag har en grundmurad tillit till alla människors unika resurser, intelligens och förmåga att hitta sin egen lösning. Det gör mig till en medpassagerare på en resa som är spännande och väldigt förnyande, lika mycket för mig som klienten.

Jag får ibland frågan vad som skiljer Hawaiiansk Lomi Lomi från traditionell massage och svaret blir då att det är precis tvärtom. Det finns inget problemfokus, det är inget som skall fixas. Jag utforskar nyfiket, undersöker förutsättningslöst och underlättar passager och flöden som kanske stannat upp tillfälligt eller glömts bort. Det är som att hitta tillbaka hem. Detta är den röda tråd som går igen i de olika verktyg jag valt att arbeta med.

Jag tror att vad som behövs för insikt, läkning och förändring är medkänsla – vår egen medkänsla med oss själva. Kan vi se med varma ögon och kärlek på just det som vi tror är svårigheten så kommer gåvan att uppdagas. Så enkelt.