Hawaiiansk Lomi Lomi massage, SAGARA, Personlig utveckling och Friskvård i Stockholm, Systemiska familjekonstellationer, Star Sapphire, Frigörande andning, Access Bars

FAMILJEKONSTELLATIONER

En Systemisk Familjekonstellation är olik alla traditionella terapi- eller läkningsprocesser. Arbetet verkar på den allra djupaste nivån och skapar en kraftfull och effektiv förändring med ofta långtgående resultat i en enda session. Genom att arbeta varsamt, ärligt och med direkta fakta snarare än trosuppfattningar eller upplevelser kan vi avtäcka tidigare glömda krafter, stoppa deras inverkan, bekräfta vad som är sant och tillåta en läkning. Arbetet går ofelbart till problemets kärna, långt bortom en människas förmåga att ge uttryck åt det och problem du har kämpat med under lång tid löses upp.
Systemiska Familjekonstellationer Personlig utveckling i Stockholm - SAGARA the Ocean
mer om Familjekonstellationer


Star Sapphire Energy work - Personlig utveckling i Stockholm - SAGARA the Ocean
mer om Star Sapphire

STAR SAPPHIRE

Star Sapphire Energy work” verkar för inre mognad genom att låta de åsikter och spänningar vilka orsakar svårigheter i relationer, i arbetslivet eller med kreativiteten få komma till ytan. Som klient får du bevittna det inre drama som pågår mellan dina två olika aspekter – den manliga och den kvinnliga. Genom att stötta var och en av dem till att hitta sina egna uttrycksformer kan en permanent acceptans och kärlek långsamt mogna och sprida sig också till det yttre livet. Det sätt som du relaterar till partners, familj, vänner och kollegor visar oväntad förbättring och du börjar röra dig i en riktning i livet som ger sann tillfredsställelse.


HA - FRIGÖRANDE ANDNING

Frigörande Andning är ett kraftfullt verktyg för att kunna möta och frigöra undertryckta känslor och släppa spänningar i kroppen. En total syresättning av kroppens alla delar är i sig djupt transformerande. I en HA-session får du uttrycka din Intention och guidas sedan till aktiv andning medan jag arbetar med kroppen, öppnar upp och frigör blockeringar. HA, det Hawaiianska ordet för andning är en förutsättning för allt helande. Det berättas att när Captain Cook och hans män landsteg på Hawaii blev befolkningen bestört när man uppfattade att inkräktarna inte andades – deras bröst var ju täckta av tjocka lager kläder – och all kommunikation därmed omöjlig.
Acces Bars - Personlig utveckling i Stockholm - SAGARA the Ocean
mer om Access Bars

ACCESS BARS

Access Bars är en behaglig och avslappnande process som sätter igång energiflödet i kroppen och löser upp begränsningar på olika områden. Efter sessionen kan det kännas som efter en behaglig massage – tankebruset tystnar, sömnen blir djupare och som en följd blir ofta relationer mer flödande och enkla. Access Bars är också effektivt vid stress och kronisk värk. En Access Bars-session innebär en mjuk beröring av 32 punkter på huvudet. Behandlingen hjälper mottagaren slappna av och att enkelt och utan ansträngning släppa taget om vad som ligger i vägen för att ta emot mer av livet.