Coaching


VAD INNEBÄR COACHING?

Coaching är ett utmärkt verktyg då du vill skapa förändring, hitta ny riktning eller få ett klarare perspektiv på ditt liv. När du vill utforska dina drömmar, din längtan och dina livsmål eller få en tydligare bild av vilka resurser du har för att kunna forma det liv du vill leva.

I centrum för min Coaching står nyfikenhet och kreativitet, ett närvarande och intuitivt möte i empati och medkänsla. Jag kommer att lyssna på det som inte sägs, på vem du är och vad som vill åstadkommas. Med andra ord; att lyssna efter mer subtila, svårgreppbara saker än sagda ord. Och sedan spegla, ställa produktiva och penetrerande frågor i en rak och ärlig kommunikation som ger dig nya infallsvinklar och nya utgångspunkter att agera ifrån, som för saker framåt och sätter dig i kontakt med din energi och kraft för att du ska kunna uppnå mål bortom det du själv ser är möjligt.

OLIKA VÄGAR

Livscoaching
Relationscoaching
ICF:s Definition av Coaching

HUR GÅR DET TILL?

Ett bra första steg är ett förutsättningslöst möte där vi båda känner av varandra och pratar om vad du vill uppnå. Det kostar ingenting.

Om det känns bra bestämmer vi oss sedan för ett passande upplägg. Sex eller nio samtal om 60 minuter är vanligt, med intervaller som ger dig utrymme att arbeta och integrera emellan.

Samtalen sker på valfri lugn plats. Det går också utmärkt att arbeta över telefon eller Skype.