SAGARA the Ocean, Coaching i Stockholm, Kommunikation, Nonviolent Communication, NVC, Ledarskapscoaching, Co-Active Coaching, Terapeutiska samtal, Medling, Konflikthantering, Personlig utveckling, Friskvård, Mallika Giarimi, Chefscoaching, Kommunikationsspecialist, Coachning

Mallika Giarimi

Jag brinner för utveckling och att stödja verksamheter, processer och människor i att tillgodogöra sig sina resurser och uppnå bästa möjliga resultat.

Min verktygslåda:
•  Diplomerad Coach – ICF Advanced Coach Program
•  diplomerad Ledarskapscoach
•  entreprenör med lång erfarenhet av företagsledning
•  kommunikationsspecialist med NVC som grund
•  kreatör med tidigare yrkesliv inom kultursektorn

Metaanalys utförd av University of Amsterdam *).
Analysen görs på 107 olika forskningsstudier varav 18 har dragits av som särskilt avgörande.

Syfte: att klargöra om coaching optimerar individens förmåga att prestera i sin professionella roll, identifiera viktiga parametrar för det och att samla in kunskapen i ett ungt vetenskapsområde i stark utveckling.

Läs vidare

The International Coach Federation (ICF) is the leading global organization dedicated to advancing the coaching profession by setting high standards, providing independent certification and building a worldwide network of trained coaching professionals.

As the world’s largest organization of professionally trained coaches, ICF confers instant credibility upon its members. ICF is also committed to connecting member coaches with the tools and resources they need to succeed in their careers.

Läs vidare

•  utveckla och stärka sitt ledarskap
•  förbättra prestationer och nå ökade resultat
•  öka medvetandet om beteenden och attityder

•  att bättre utnyttja personliga styrkor
•  utveckla förmågan att planera och prioritera
•  skapa större balans mellan arbete och fritid

  • Coaching
  • Coaching
  • Coaching
  • Coaching