Coaching, coachning, Mallika life coaching, livscoachning, Nonviolent Communication, NVC, Stockholm, chefscoachning, bli en bra ledare och chef med coachning, ledarskapsutveckling, Mallika Giarimi, SAGARA

  • Coaching | SAGARA the Ocean | Coaching, terapi, personlig utveckling och friskvård i Stockholm
  • Coaching | SAGARA the Ocean | Coaching, terapi, personlig utveckling och friskvård i Stockholm

VAD INNEBÄR COACHING?

Coaching är ett utmärkt verktyg då du vill skapa förändring, ta ut riktning eller få ett klarare perspektiv på ditt liv. När du vill utforska dina drömmar och dina livsmål eller få en tydligare bild av vilka resurser du har för att kunna forma det liv du vill leva.

Centralt för Coaching är nyfikenhet och kreativitet. Jag som coach lyssnar – även efter det som inte sägs – och undersöker i öppen dialog tillsammans med dig vem du är och vad du vill åstadkomma. Jag speglar och ställer produktiva frågor i en ärlig och varm kommunikation, stödjer dig i att hitta infallsvinklar och nya utgångspunkter att agera ifrån. Du får hjälp att blicka framåt, ta kontakt med din energi och kraft för att kunna uppnå dina mål – ibland större än du vågat drömma om.

OLIKA VÄGAR

Livscoaching
Relationscoaching
ICF:s Definition av Coaching

HUR GÅR DET TILL?

Första steget är ett förutsättningslöst samtal där vi pratar om vad du vill uppnå. Det kostar ingenting.

Om det känns bra skriver vi sedan kontrakt. Ett upplägg om sex eller nio möten om 60 minuter är lämpligt, med intervaller som ger dig utrymme att arbeta och integrera emellan.

Samtalen sker på en lugn ostörd plats. Det går också utmärkt att arbeta över telefon eller Skype.