SAGARA, Coaching i Stockholm, Nonviolent communication, Terapi, Personlig utveckling och Friskvård i Stockholm

VÄLKOMMEN TILL SAGARA!

 

Jag erbjuder stöd till Personlig utveckling och Friskvård för dig som vill vårda dig själv, öka din självkännedom, växa som människa och skapa förändring i ditt liv – oavsett om det gäller privatliv eller arbetsliv.

Coaching och Terapi är bra när du vill medvetandegöra, ta ut riktning och mål eller kunna försonas med dig själv. Hawaiiansk Lomi Lomi massage är en djup och närande kroppsbehandling.

SAGARA betyder ocean. För mig innebär havet en källa till inspiration, förnyelse och perspektiv. Oceanen är vårt hem, vårt ursprung och en plats där vi hämtar näring. Ibland behöver vi bara hjälp att hitta tillbaka. Min roll är att vara vägvisare, att locka dig att hitta dina egna svar och komma ihåg vem du är.

Jag arbetar med hela ditt jag i nyfiket och öppet utforskande för att du ska kunna upptäcka dina möjligheter – hela din potential och alla dina resurser – och kunna ta nästa steg i den riktning du önskar. När vi är oss själva och gör det vi älskar att göra blir vi också friska, tillfredsställda och framgångsrika.

Välkommen till SAGARA!

 

OLIKA VÄGAR

Coaching
Samtalsterapi
Energiarbete
Hawaiiansk Lomi Lomi

Mallika Giarimi Foto: Johanna Hopkins for SAGARA - Coaching, terapi, personlig utveckling och friskvard i Stockholm